Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r.

Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
na dzień 31 grudnia 2021 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość netto
1. Środki trwałe 3 039 705,83 2 295 924,54 743 781,29
a) Grunty 0,00 0,00 0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 446 324,08 1 768 266,96 678 057,12
c) Urządzenia techniczne i maszyny 443 235,69 378 223,46 65 012,23
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 150 146,06 149 434,12 711,94
2. Zbiory biblioteczne 93 860,68 93 860,68 0,00
3. Dobra kultury 1 235 919,72 0,00 1 235 919,72
4. Wartości niematerialne i prawne 3 657,56 3 657,56 0,00
  RAZEM 4 373 143,79 2 393 442,78 1 979 701,01
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2023-04-27 Sławomir Studnik Archiwizacja
2022-04-29 Sławomir Studnik Publikacja
Wyświetleń: 415