Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r.

Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość netto
1. Środki trwałe 3 037 506,83 2 220 845,83 816 661,00
a) Grunty 0,00 0,00 0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 446 324,08 1 707 098,46 739 225,62
c) Urządzenia techniczne i maszyny 441 036,69 367 328,96 73 707,73
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  150 146,06 146 418,41 3 727,65
2. Zbiory biblioteczne 90 299,48 90 299,48 0,00
3. Dobra kultury 1 202 582,72 0,00 1 202 582,72
4. Wartości niematerialne i prawne 3 657,56 3 657,56 0,00
  RAZEM 4 334 046,59 2 314 802,87 2 019 243,72

 

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2022-04-29 Sławomir Studnik Archiwizacja
2021-04-29 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-04-29 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-04-29 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-04-23 Sławomir Studnik Publikacja
2021-04-23 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
Wyświetleń: 606