Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r.

Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
na dzień 31 grudnia 2022 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość netto
1. Środki trwałe 3 211 689,25 2 383 966,17 827 723,08
a) Grunty 0,00 0,00 0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 545 705,52 1 831 280,04 714 425,48
c) Urządzenia techniczne i maszyny 515 837,67 402 540,07 113 297,60
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 150 146,06 150 146,06 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 35 989,89 35 989,89 0,00
3. Zbiory biblioteczne 97 783,01 97 783,01 0,00
4. Dobra kultury 1 335 708,69 0,00 1 335 708,69
5 Wartości niematerialne i prawne 34 407,56 8 782,56 25 625,00
  RAZEM 4 679 588,51 2 490 531,74 2 189 056,77
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2023-04-27 Sławomir Studnik Publikacja
Wyświetleń: 85